Welcome to contact us: vicky@qyprecision.com
banner4
banner
daaagtf
banner

HYZMATLARymyz

SANATÇYLYK ÜPJÜNÇILIGI

MESELE BÖLÜMLERI

ABŞ hakda

QY Precision Hytaýyň Şençzhenen şäherinde, HongKongyň golaýynda ýerleşýär.Bu CNC gaýtadan işleýän zawod.Customokary hilli adaty işleýiş böleklerini hödürläp, içerki we daşarky bazarda ýokary abraý gazandy, dürli pudaklardan köp kärhanalar bilen ajaýyp we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Thehli bölekler Hytaýda öndürilýär we esasan Japanaponiýa / Kanada / ABŞ we Europeanewropa bazarlaryna eksport edilýär.QY Precision ýokary takyk metal böleklerini we böleklerini dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Senagat we islege görä hereket etmek, ynamdar hyzmatdaş bolmak biziň wezipämizdir.

    QY takyklygy hakda

Näme üçin bizi saýlaýar?

HABARLAR